مرحوم حمید عبداللهی لویه

ای که اندر جمع ما چون ماه تابان رفته ای
گوهر ارزنده بودی و چه ارزان رفته ای
دیگر اندر جمع ما شادی نمی گنجد دریغ
از میان دوستدارانت شتابان رفته ای
حافظ خوانی خیام خوانی
مرحوم حمید عبداللهی لویه
بیوگرافی وزندگی نامه
من دومین فرزند حوری لقاپورمحمدی و محرمعلی عبداللهی حمید هستم… زاده مسجدسلیمان و پرورده دامان زیبای لویه،سرزمین اجدادی،سرزمین زیتون و سفید رود… من پدر نازنین دختری به نام «پرستو» وهمسربانویی مهربانم …. داشتن همسرفرهنگی و دختری زیبا همچون گلبرگ گل محمدی وبعد داغ مادر جوان،فراق پدر و غم پرکشیدن عزیزانی درفامیل ، فراز و فرودهای زندگی ام بود… دوره ای از زندگی ام صرف حرفه ی سازه های مهندسی شد و دوره ای درمانگری با یومی هو تراپی… اهل هنر و طبیعت بودم و کتاب… عاشق سفر بودم و معتقد به این که: «مرد نکونام نمیرد هرگز» خواسته ام خفتن در آغوش دنج طبیعت رودبار دور از هیاهوی روزمرگی بود و وصیتم توصیه به تقوا و مهرو محبت به هم است… زندگی را زندگی کنید چرا که خیلی زود دیر میشود….

گالری تصاویر
گالری تصاویر

لوکیشن محل مزار به همراه مسیریابی

مسیریابی

51
1
 
4
لینک کوتاه: